Albert

AHOLD Czech Republic, a. s., je českou dceřinou společností nadnárodní společnosti Ahold se sídlem v Amsterdamu. Společnost byla založena v roce 1990, původně pod názvem Euronova, a. s., a na český trh vstoupila mezi prvními maloobchodníky. Svůj první supermarket s názvem Mana otevřela v roce 1991 v Jihlavě.

V současnosti společnost AHOLD Czech Republic, a. s., provozuje více než 280 prodejen Albert supermarket a Albert hypermarket. V nich obslouží ročně téměř 200 milionů zákazníků.

Její síť moderních prodejen Albert spolehlivě pokrývá celou Českou republiku. Supermarkety i hypermarkety Albert pro zákazníky pravidelně připravují akční nabídky nejžádanějšího sezónního zboží za zvýhodněné ceny, na které upozorňují rozesílanými informačními letáky.

O jednotlivých projektech


Zdravý život

Do tohoto projektu spadá široká nabídka biopotravin. V rámci vlastní značky Albert Bio je připravován koncept tzv. „zdravých výrobků“. Další složkou projektu je komunikace alergologických informací vlastních značek Albert. Program Zdravá pětka (www.zdrava5.cz) má za cíl probudit v žácích základních škol zájem o ovoce a zeleninu a zdravou výživu vůbec. V rámci tohoto programu funguje online poradna a bezplatná telefonická linka zdravé výživy 800 402 402800 402 402.

Udržitelný obchod

Albert klade důraz na to, aby jím nabízené produkty byly kvalitní a bezpečné. S tím souvisí i vývoj vlastních značek.

Ochrana klimatu

Vzhledem k tomu, že Albert zaměstnává přes 14 tisíc lidí a provozuje více než 280 prodejen Albert, cítí spoluodpovědnost za životní prostředí, ve kterém žijeme. Tým pracovníků oddělení Správy nemovitostí proto sleduje spotřebu energií v prodejnách a navrhuje opatření pro její snižování. V rámci ochrany klimatu si Albert vytyčil cíl snížit do roku 2015 limity skleníkových plynů o 20 %.

Zapojení do komunit

Albert pravidelně podporuje nespočet dobročinných projektů. Nejznámějším projektem je „S Bertíkem za dětským úsměvem“, v rámci kterého zákazníci získávají žluté žetony, které jsou následně proměněny ve skutečné peníze. Ty pak Albert věnuje na podporu vzdělávání a osobního rozvoje dětí z konkrétních dětských domovů a dalších sociálních institucí. V minulém roce Bertíci získali více než 8 milionů korun. Během posledních devíti let takto zákazníci věnovali s pomocí Albertu už více než 53 milionů korun.

Podívejte se na aktuální leták Albert